مشخصات محصولات

مشخصات فنی

جنس محصول

نوع بسته بندی

نوع ریل

نوع لولا

قابلیت شستشو

سایز تخت و تاسب سنین